איך להתחמק מתשלום חוב בסך 100 אלף דולר?

פורצים למאגרי מידע ממשלתיים ומשנים את הסטטוס האישי ל-נפטר!

או פורצים לאותם מאגרים וגונבים פרטים של רופא. מנפיקים תע' פטירה חתומה ע'י אותו 'רופא' והסטטוס משתנה אוטומטית