האם ניתן לוותר על תשלומי הביטוח הרפואי?

כשם שלא ניתן לוותר על ביטוח רפואי הכרוך בנטילת סיכונים בריאותיים, כך לא ניתן לוותר על מניעת מעילות הפוטר את העסק מנטילת סיכונים פיננסיים כבדים