הונאת ענק מכה ביצרנית הנחושת הגדולה ביותר באירופה

מתברר שלא משנה גודל החברה!
לאותו סוג הונאה עלולות להיות השפעות כלכליות הרסניות לחברה שאינה מספיק גדולה.