העובדים שגנבו מידע מהמעבידים ומכרו אותו לגורמי חוץ

הם לא גנבו מכספי המעבידים שלהם ולכאורה לא היתה פה מעילה. אך היתה מעילה גדולה מאד באימון של המעבידים שהפקידו בידי העובדים את אחריות על המידע על הלקוחות. למרות זאת סחרו העובדים במידע זה ומכרו אותו לגורם חיצוני בניגוד להוראות המעבידים. ולמעשה ארגנו לעצמם משכורת נוספת 'שמנה' ופטורה ממס