כרעם ביום בהיר! עוד מעילת ענק שהפעם פגעה אנושות בחקלאים שבמושב

כרעם ביום בהיר! עוד מעילת ענק שהפעם פגעה אנושות בחקלאים שבמושב

וגם השאלות הנוקבות בעקבות כך.

היכן היו האחראיים לפיקוח על הכספים? אולי הם היו מהכת של 'לי זה לא יקרה'? אבל זה קרה!

מדוע לא פעלו מנגנוני ההתרעה על הסיכונים והחשיפות למעילות? ואולי לא היו מנגנונים שכאלה.

ומה אשמים החקלאים שמוציאים את לחמם בעבודה מפרכת בשדות? ומי יפצה אותם בגין הנזקים העצומים שנגרמו עקב המעילה?

ומי אמר שתרחיש מסוכן שכזה לא יכול לקרות בעסק של כל אחד ואחד?

http://bit.ly/3hsSbEL