מה הקשר בין פורים למניעת מעילות?

האם רלוונטי ללמוד היום טכניקות ועקרונות בקרה אפילו מארועים שהתרחשו לפני אלפי שנים?
כשמדברים על תקופות קדומות בד'כ עולים במחשבה הממצאים ההיסטוריים, ארכאולוגים וכיו'ב.

אבל מי היה מעלה על דעתו אימוץ טכניקות ועקרונות בקרה על מערכים מיוחדים? כמו: מערך כספי, מערך אבטחת ראשו של השליט.