אם לא נאמין לעובדת בכירה, למי נאמין?

אם לא נאמין לעובדת בכירה, למי נאמין?

בסה'כ רצתה לעזור לבני משפחתה. והפעם היה תורו של שרות התעסוקה להפגע. עובדת בכירה במוסד זה העבירה כספים לגורמים שאינם זכאים להם (ע'פ כתבה מצ'ב). ושוב נשאלות השאלות, היכן היו מנגנוני הפיקוח שאמורים להתריע מיידית על התרחשות ארוע חריג שכזה? האם הם לא הופעלו לאור בכירותה של אותה עובדת? ואולי אותם מנגנונים לא קיימים במוסד זה?  כתבה - מיינט באר שבע

את התשובות לשאלות אלו יתנו, כנראה, מנהלים בכירים בשרות התעסוקה. ומי, בעסק שלך, יתן את התשובות לגבי סיכוני מעילות ותשלומים לגורמים פיקטיביים או אלו שאינם זכאים לתשלום? האם בעסק שלך סומכים רק על בכירותם של העובדים כפי שכנראה קרה בשרות התעסוקה? האם קיימים בעסק שלך מנגנוני בקרה והתרעה מתאימים למנוע תרחיש כפי שקרה במוסד זה? האם חשבת על הנזקים המשמעותיים שיכולים להכאיב לעסק שלך, ואולי יותר מזה, אם המעילה תתגלה זמן רב אחרי התרחשותה? 

 שם המשחק הוא 'ציפוף חורים'  שקיימים בתהליכים של תזרים המזומנים בעסק. מהנסיון של עשרות שנים, מתברר שאין להסתפק בהמלצות לא של המבקר הפנימי ולא של המבקר החיצוני של העסק, לניטרול תרחישי מעילה. אם יש לך ענין אמיתי להתמודד עם בעיית מעילות עובדים מומלץ להעביר המטלה למומחים שיש להם הנסיון הכישורים המתאימים לכך ובמיוחד היכולות למפות את החשיפות בתהליכים. זו הסיבה העיקרית שטרם כניסתי לבדיקת קיום פרצות בתהליכים, אני ממליץ ללקוחותי לעבות את הבקרות שלהם על 'נתיב הכסף'. והיה אם לא גליתי פרצה כלשהי בשלב הבדיקה, לא אגבה מכם אף לא אגורה!