אודות

אודות החברה

עלינו

"מערכות שליטה לכספים" הוקמה בשנת 1999 על ידי משה ירימי, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מטעם אוניברסיטת בר אילן, מחזיק ברשיון רו"ח ובוגר קורס ניתוח מערכות מידע. החברה מתמחה במניעת הונאות ומעילות בכספים בקרב המגזר הציבורי והמגזר הפרטי.

טרם הקמת "מערכות שליטה לכספים" שימש ירימי במשך כחמש שנים כמנהל כספים וחשב בענף הנפט, וכ-15 שנים כיועץ לתכנון,  בקרה ויישום של מערכות מידע פיננסיות  בחברת "קסלמן יועצים". במהלך עבודתו בחברה הוא תכנן מערכות מידע פיננסיות מתקדמות, בין השאר, לתעשייה צבאית (תע"ש) ולחברת "צים – ספנות".

במהלך השנים צבר ניסיון רב במניעת תרחישי מעילה וגניבת כספים ע"י גורמי פנים בארגונים ("חפרפרות"), ועם צאתו לדרך עצמאית, בחר לסייע להם במלחמה ההולכת וגדלה במקרי מעילות והונאות.  את תפקידו הוא רואה כמתן עזרה לארגון לאטום טוב יותר את מערכת הבקרה במטרה לצמצם באופן דרסטי את החשיפה למעילות.

מערכות-שליטה-לכספים

תהליכי העבודה המקובלים

01.

סקירה

סקירת תהליכים עד לרזולוציה הנמוכה ביותר. מטרה: כיסוי מלא של 'חשיפות למעילות' בתהליכי התשלומים.
ראיונות עם עובדים ובכללם מורשי החתימה ואנשי יח' המחשב. מטרה: קבלת הבהרות לחריגים שיעלו
במהלך הסקירות.
איסוף מידע 'חריג' באמצעות סקירת דוחות / מסכים ממערכות המידע. מטרה: עמידה על רמת האפקטיביות
של כלי הבקרה על התשלומים

02.

מיפוי

ריכוז הממצאים בחתך רוחב של כל מערך התשלומים. מטרה: מיפוי תהליכי התשלומים המציג תרשים
ויזואלי ממוקד של כל התהליכים במערך התשלומים. הקשרים ביניהם ונק' התורפה שנתגלו בבדיקות

03.

דוחות

עריכת הדוח המציג סט של פתרונות בהתמודדות מול הפרצות הכלולות בממצאים. בשלב ראשון מגובשת
הטיוטה המיועדת להצגתה בפני הנהלת הארגון. לאחר קיום הדיון על הממצאים והפתרונות המוצעים על ידינו
והמשמעויות שלהם. נערך הדוח הסופי שכולל ההתאמות הנדרשות שסוכמו בין ההנהלה לבינינו.

04.

יישום

העברת הדוח הסופי שאושר, להנהלת הארגון לשילובו בתכניות הביצוע השוטפות של הארגון

פרוייקטים

שירותים

שנות ניסיון

לקוחות

צור קשר

הצהרת נגישות