פתאום קם אדם בבוקר והולך לעשות כסף קל

לא חייבים לצעוד עם ההתפתחויות הטכנולוגיות ואת הבינה המלאכותית.

הקרימינלים מנצלים בראש היצירתי שלהם את מכשיר ההתחזויות להשיג כסף בקלות.