30 מליון דולר במזומן נעלמו

האם היה סיוע מבפנים ? כך נלקחו 30 מיליון דולר ולמשטרה אין קצה חוט לחקירה